banner
RSS Feed Atom

Wat is endermologie?

Endermologie is een mechanische bindweefselmassage.
De behandeling wordt uitgevoerd met een aan een slang vastzittende behandelkop die twee mechanisch roterende rollers bevat. Via de slang wordt lucht aangezogen net als bij een stofzuiger.

endermologie7

Het principe van deze intensieve behandelmethode berust op het tegelijkertijd aanzuigen van en rollen over de huid, waarbij voor ieder huidtype of andere indicatie een speciaal programma wordt ingesteld.

endermologie6

Deze behandeling is niet chirurgisch, volkomen ongevaarlijk en praktisch voor iedereen.